clouds background image

форма за записване - S.I.V. and Acro, Охрид

19 - 30 юни 2020

Възможно е датите да бъдат променени във връзка с това, че силно зависим от мерките които ще вземат правителствата на България и Македония по отношение на COVID-19

Охридско езеро, Любанища, Македония
Организиран от клуб по парапланеризъм "Лети Независим" ака Sky-Camp paragliding. Повече информция на SIV & ACRO Охрид 2020

DSK BANK клон ФЦ Московска
BIC: STSABGSF
IBAN: BG11STSA93000016143408
Сдружение ЛЕТИ НЕЗАВИСИМ

цена на курса: 950 лв. основание за плащане: курс парапланеризъм - SIV and Acro

Не е включена застраховка, всеки пилот сам трябва да се погрижи за това предварително.

kg

Клуб "Лети Независим" aka Sky camp paragliding е член на logo APPI